Redovisningsbyrån som hindrar konkurs

En bra redovisningsbyrå kan vara till mer hjälp än att bara sköta bokföring och redovisning i företaget. Genom att man även har kunskaper om ekonomi och löpande rapporterar företagets status kan man meddela företagaren om likviditeten börjar bli dålig, om man inte följer budget eller liknande. Det kan vara avgörande för företagaren att få dessa besked i tid för att hinna göra förändringar i arbetet för att undvika konkurs.

Många väljer att sköta allt arbete med företaget själv och det ger också en bra kontroll, men risken finns också att man hamnar efter med rapporteringen, speciellt om man är egenföretagare, och då kanske man inte upptäcker i tid om något är på väg åt fel håll.

Välj också en redovisningsbyrå som du litar på och gärna också som ligger geografiskt nära så att du kan göra regelbundna besök och få saker förklarade. Det är också smidigt att snabbt kunna skriva på alla papper som behövs t.ex. vid deklarationen. Om du bor i malmö, så välj en redovisningsbyrå i malmö.

Du måste kunna lita på din redovisningsbyrå. Även om de gör allt det praktiska jobbet är det du som företagare som är ansvarig för att allt går rätt till. Så välj en seriös byrå.

Du kan också sköta en del uppgifter själv och låta byrån ta hand om vissa uppgifter som löneutbetalningar och deklaration. Då har du ändå press på dig att någon extern part också har insyn i företagets ekonomi och det kan vara en bra sporre för att göra all bokföring i tid.

 

 

 

 

30 nov 2016